Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Dom Polski - Centrum Idei Rodła w Zakrzewie

Karta zgłoszenia

 

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A


 

XVII Festiwal Zespołów Folklorystycznych

Z przytupem


 

15 – 16 czerwca 2024

zgłoszenie ważne tylko po wypełnieniu drukowanymi literami wszystkich pozycji!

 

KATEGORIA: …………………………………………………………………........…………………... (dziecięcy, młodzieżowy, dorosły, mieszany)

 1. Nazwa zespołu: ………………………....................................................……………………….

 2. Grupa istnieje lat:………… /reprezentuje region ………………………………………………...

 3. Dane kontaktowe zgłaszającego:

imię i nazwisko: …………………………………………………………….......…………………….

dokładny adres: ……………………………………………………………........……………………

…………………………………………………………………………………………………………...

telefon: ……………………………....… e-mail: ………………………...........…………………..

 1. Instytucja delegująca - .dane do faktury:

Nazwa: …………...……………………………………………………..........……………………...

Adres: ……………………………………………………………………......……………………….

………………………………………………………………………………………………………….

telefon:………………………………… e-mail: ………………………….......…………………….

NIP ………………………………………………………………......................…………………...

 1. Informacje o repertuarze: (rodzaje pieśni, utworów muzycznych, szerszy opis tańców, suit tanecznych itp.)

- prosimy o dokładny i czytelny opis programu:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ilość osób występujących (+osoby towarzyszące)…………(+ ………..)

 2. Dotychczasowe osiągnięcia /krótka historia zespołu

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..........………..

………………………………………………………………………………......…………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….


 

 1. Potrzeby techniczne: ………………………………………………….........………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu festiwalu i akceptuję jego treść.


 


 


 


 

pieczęć instytucji delegującej, data i podpis osoby reprezentującej zespół


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny